Produkty

M-01F

Moduł wejściowy mikrofonu

SX-200RM

Moduł mikrofonu zdalnego

U-01F

Moduł wejściowy audio BGM

U-01R

Moduł wejściowy audio BGM

U-03R

Moduł wejściowy audio BGM

VX-200SI

Moduł wejść sterujących

VX-200SO

Moduł wyjść sterujących

VX-200XI

Moduł wejścia audio ze sterowaniem

VX-200XR

Moduł wejściowy mikrofonów zdalnych

D-921E

Moduł wejściowy mikrofonowo/liniowy (typ 24-bitowy)

D-921F

Moduł wejściowy mikrofonowo/liniowy (typ 24-bitowy)

D-922E

Moduł wejściowy mikrofonowy/liniowy (typ 20 bitowy)

D-922F

Moduł wejściowy mikrofonowy/liniowy (typ 20 bitowy)

D-936R

Moduł wejściowy stereo

SX-200IP

Moduł interfejsu IP do systemu SX-2000

Q-SX200EL

Moduł detekcji tonu pilota

VX-200SP

Moduł detekcji tonu pilota

VX-200SP-ANC

Moduł detekcji tonu pilota

VX-200SP-2

Moduł końca linii

VX-200SZ

Moduł kontroli impedancji linii głośnikowej

VX-200SZ-2

Moduł kontroli impedancji pojedynczej linii głośnikowej