Odcisk

TOA Electronics Europe GmbH

Süderstraße 282
D-20537 Hamburg
W skład zarządu wchodzą: Daisuke Imagawa, Kosuke Tanaka

Telefon: +49 (0)40 25 17 190
Faks: +49 (0)40 25 17 1998

contact(at)toa-eu.com
www.toa.eu

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Hamburg
Numer rejestracyjny: HRB 16310
Numer identyfikacyjny obrotu zgodnie z § 27 ustawy o podatku obrotowym: DE 118687800

Uwagi i zastrzeżenia ogólne

1. W odniesieniu do treści zawartych na niniejszej stronie internetowej TOA dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były jak najbardziej aktualne i dokładne, jednakże firma nie udziela żadnych gwarancji, co do ich kompletności, dokładności, przydatności do użycia itp. Ponadto TOA zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany wszelkich nieścisłości lub błędów w druku, jak również do zmiany i poprawiania treści bez wcześniejszego powiadomienia.

2. TOA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony internetowej, jednakże firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników w wyniku awarii lub przerwy w działaniu.

3. Użytkownicy nie mogą „używać“ treści strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia TOA. "Użycie" obejmuje takie czynności jak powielanie, zmienianie, wgrywanie, umieszczanie, przesyłanie, dystrybucja, licencjonowanie, sprzedaż oraz publikowanie.

4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za korzystanie z treści zawartych na stronie internetowej, czynią to zgodnie z własnym osądem. TOA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takiego korzystania.

5. O ile nie ustalono inaczej, interpretacja i stosowanie niniejszych warunków użytkowania jest zgodne z prawem japońskim.

Copyright ©2019 przez TOA Electronics Europe GmbH