Rejestracja newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką prywatności* firmy TOA Electronics Europe GmbH. 

* Proszę wypełnić te pola | Link do zgoda na przetwarzanie danychZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOA Electronic Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Migdałowa 4,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@toa-eu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

* Kliknij tutaj, aby wyświetlić politykę prywatności firmy TOA Electronics Europe GmbH.