Produkty

VSX-2000OP-SW 

Oprogramowanie dla systemów VX oraz SX-2000

Oprogramowanie operacyjne VX/SX (VSX-2000OP-SW) jest przeznaczone do obsługi systemu VX-2000 lub
SX-2000 z komputera osobistego (PC), poprzez graficzny interfejs użytkownika (GUI). Wiesz, co to jest?
GUI można dowolnie programować, importując mapę przedstawiającą wysokość obiektu. Edycja
mapa może być wykonana przez wybranie standardowych kształtów geometrycznych, a do szesnastu map może być
zdefiniowane.

  • Przeznaczony do obsługi systemu VX-2000 lub SX-2000 z komputera PC poprzez graficzny interfejs użytkownika (GUI)
  • Zaplanowane transmisje dla różnych zdarzeń do określonego czasu
  • Wizualizacja stanu pracy podłączonych komponentów systemu, trybu pracy systemu i usterek
  • Wyciąganie i wskazywanie wpisów w dzienniku online
  • Importowanie projektów z formatu obrazu i edycja układu według głośnika i stref pożarowych, mikrofonów zdalnych, kontaktów w/wyjściowych
  • Transmisja sygnału audio pomiędzy podłączonymi komputerami PC z uruchomionym oprogramowaniem i współdzielenie tej samej sieci (Internal Audio Streaming)
  • Przykład aplikacji:
  • Pobierz
Przykład aplikacji:
Pobierz