Referencje

Niemieckie Centrum Diabetyczne, Düsseldorf, Niemcy

Niemieckie Centrum Diabetologiczne (DDZ) na Uniwersytecie Heinrich-Heine jest instytucją badawczą z siedzibą w Düsseldorfie w Niemczech. Działania badawcze są podstawowymi badaniami zorientowanymi na aplikację w dziedzinie nauk ścisłych, w zakresie cukrzycy klinicznej, biochemii klinicznej i patobiochemii, biometrii i epidemiologii.

Nasz partner Goertz Medientechnik GmbH umieścił w sali konferencyjnej 4 kolumny głośnikowe SR-H3S  SR-SA3 do góry nogami z sufitu. Zestaw jest zasilany oraz strojony przez DP-SP3 i DA-250F. Po ustawieniu EQ i Limitera w DP-SP3 osiągnięto bardzo dobrą wydajność w mowie, a nawet w muzyce.