Referencje

Przejście graniczne, Kazungula, Botswana

Inwestycja ta obejmuje 14 budynków, które podzielono na osobne strefy nagłośnieniowe i zsieciowano. Takiemu zadaniu mógł podołać tylko system VX-3000, ktorego elastyczność, możliwość tworzenia redundantych połączeń światłowodowych pozwoliła na realizację tekiego zadania.