Referencje

Fabryka MELOX, Francja

Zakład MELOX we Francji zajmuje się produkcją grupy paliw o nazwie MOX, przeznaczonych do zasilania reaktorów wodnych na terenie wielu krajów. MELOX (Orano Group), będąca światowym liderem na tym rynku, zdecydowała się zastąpić 1/3 swoich dotychczasowych systemów interkomowych - urządzeniami TOA. Obecnie, system obejmuje w sumie 400 stacji.

System N-8000, zainstalowany w zakładzie zajmującym się produkcją paliw, firmie MELOX, został zrealizowany w oparciu aż o 80 stacji. Zaprojektowano go ze szczególną troską, mając na uwadze przede wszystkim względy bezpieczeństwa, wynikające z charakteru tego obiektu. Instalacja na terenie firmy Melox, składająca się z ponad 80 komponentów systemu/stacji interkomowych (N-8000EX, N-8065MS, N-8020MS, N-8000MS, N-8050DS) zaowocowała kolejnymi wspólnymi projektami i realizacjami.