Referencje

Puskás Arena, Budapest, Węgry

Puskás Arena, która nosi nazwę po legendarnym Węgierskim piłkarzu, została niemal w całości przebudowana w związku z jej nominacją na jedną z aren zmagań UEFA Euro 2020. Wybór instalacji nagłośnienia obiektu dokonany został z troską o spełnienie bardzo ostrych wytycznych FIFA oraz zapewnienie możliwie najnowocześniejszej technologii. Stadion ma trzy poziomy, które wykorzystywane są do imprez sportowych, koncertów, a dodatkowo we wnętrzu mieści się muzeum. Puskás Arena zakwalifikowana jest do kategorii 4 UEFA, z pojemnością 67 125 miejsc siedzących (pojemność koncertowa szacowana jest na przeszło 80 000 osób). Projekt instalacji oraz jej wykonanie mające na celu zapewnienie wymaganej przez FIFA zrozumiałości mowy i głośności wykonał partner firmy TOA – INTERTON Group. Tym samym Puskás Arena stała się drugim stadionem w Europie dostosowanym do najnowszych wytycznych UEFA w zakresie wyposażenia obiektów.