Przykład konfiguracji systemu DSO: Supermarket

Projektowanie DSO na przykładzie supermarketu.

Procedura projektowania systemu DSO wymaga posiadania niezbędnego doświadczenia w elektroakustyce. Najistotniejsze aspekty procedury projektowania systemu DSO zostały zilustrowane na przykładzie budynku supermarketu, który posiada następującą specyfikację:

  Obwód  Sufit
 Strefy 1-6  Wielkość Typ Wysokość
 Sala sprzedaży 1*1 AB1547 m2Blacha trapezowa6 m
 Sala sprzedaży 2*2 AB1547 m2Blacha trapezowa6 m
 Pokoje przylegające3 AB257 m2Sufit akustyczny3 m
 Magazyn4 AB287 m2Gładki beton3 m
 Kantyna/ WC5 AB190 m2Sufit akustyczny3 m
 Pomieszczenie techniczne6 AB37 m2Gładki beton3 m


* Przestrzeń handlowa podzielona na dwie strefy pożarowe (przestrzeń handlowa 1 i przestrzeń handlowa 2)


Wymagania

 • Transmisja muzyki w tle do sześciu wybieralnych stref

 • 1 mikrofon zdalny w biurze managera

 • 3 mikrofony strefowe dla kas

 • Funkcje ewakuacyjne: automatyczny lub manualny alarm głosowy, mikrofon strażaka w pomieszczeniu technicznym.


Podstawa prawna

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Normę PN-EN 60849:2001, dotyczącą dźwiękowych systemów ostrzegawczych, w tychże systemach zaleca się, aby poziom dźwięku dla sygnałów ostrzegawczych, w całym obszarze pokrycia, był wyższy o 6 do 20 dBA w stosunku do poziom tła. Dla tego samego obszaru pokrycia wymaga się, aby zrozumiałość mowy wynosiła przynajmniej 0,5 STI (0,7 CIS).


Czynniki decyzyjne doboru głośników

 • Obszar sprzedaży:
  W odróżnieniu od większości produktów, głośniki zwieszane mogą być swobodnie mocowane do blachy trapezowej. Dodatkowo, jako że mogą być one opuszczone na wysokość bliższą słuchaczom, pozwalają one zapewnić wyższą zrozumiałość dostarczanej im mowy.
  Wybór głośnika certyfikowanego: PE-154EN

 • Pomieszczenia przyległe:
  Sufit podwieszany umożliwia proste i szybkie wykonanie instalacji głośnikowej. Jako, że pomieszczenia przyległe są zazwyczaj małe, zaleca się stosowanie głośników zasilanych metodą AB.
  Wybór głośnika certyfikowanego: PC-245AB-EB

 • Magazyn:
  Jako, że hałas w magazynie często przekracza poziom z obszarów sklepowych, w tej części obiektu zaleca się zastosowanie zestawów głośnikowych, które pozwalają wygenerować wyższy poziom dźwięku.
  Wybór głośnika certyfikowanego: CS-154EN

 • Strefa toalet oraz kantyna:
  Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie szybkich w montażu głośników sufitowych.
  Wybór głośnika certyfikowanego: PC-2369EN

 • Pomieszczenia techniczne:
  Poziom hałasu w pomieszczeniach technicznych może być skrajnie wysoki. Z tego powodu zaleca się zastosowanie głośników tubowych o wysokiej efektywności.
  Wybór głośnika certyfikowanego: SC-615BS


Obliczenia akustyczne

Niejednokrotnie, ze względu na wielkość obiektu i/lub jego trudne warunki akustyczne, niezbędne okaże się przeprowadzenie symulacji akustycznych, które umożliwią  dobranie optymalnego (pod kątem zrozumiałości mowy oraz poziomu generowanego dźwięku) układu zestawów głośnikowych. Wstępne rozmieszczenie głośników wykonać można przy użyciu darmowego oprogramowania np. EASE Evac.


Rozmieszczenie zestawów głośnikowych


Ogólny rozkład ciśnienia akustycznego


Współczynnik zrozumiałości mowy w strefie handlowej


Rozkład zrozumiałości mowy

STI 0,56 / STI 0,52 (minus odchylenie standardowe)


Zestawienie wyników analizy

 Głośniki certyfikowane zgodnie z normą EN 54-24
 Strefa Ilość Model Wysokość Odczep Poz. całkowity
 dB SPL(A)
 Całkowite
 obciążenie
 Sala
 sprzedaży 1
28 PE-154EN4,5 m10 W94280 W
 Sala
 sprzedaży 2
28 PE-154EN4,5 m10 W94280 W
 Pokoje
 przylegające
11 PC-245AB-EB3 m2 x 3 W8866 W
 Magazyn4 CS-154EN  2,5 m10 W9740 W
 Kantyna/ WC10 PC-2369EN3 m 3 W95 30 W
 Pomieszczenie
 techniczne
2 SC-615BS2,5 m3 W1086 W
  Całkowite obciążenie wszystkich lini (6 linii A/B)702 W

Dobór systemu centralnego

Przedstawiona wymagana funkcjonalność może być w pełni spełniona przez system TOA VM-3000:

 • Do 60 stref rozgłaszania muzyki w tle

 • Do 4 mikrofonów systemowych oraz zintegrowany mikrofon strażaka w jednostce wzmacniacza centralnego VM-3360VA

 • Możliwość przyłączenia 3 dodatkowych mikrofonów lokalnych, np. PM-660D

 • Możliwość przechowywania gotowych komunikatów głosowych, w celu manualnego oraz zdalnego wyzwalania

Użycie menadżera systemowego VM-3360VA wraz z wzmacniaczem rozszerzeń VM-3360E, pozwala na budowę systemu opartego o 6 stref głośnikowych A/B, o całkowitej mocy 720 Watów.