Produkty

Seria VX-3000

Zintegrowany dźwiękowy system ostrzegawczy z zaawansowaną funkcją rozgłaszania komercyjnego.


Bezpieczeństwo jest w dzisiejszych czasach dużo ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. System VX-3000 jest niezawodnym i energooszczędnym dźwiękowym systemem ostrzegawczym legitymującym się Certyfikatem zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN 54-16 oraz świadectwem dopuszczenia wydanym przez CNBOP. Zamknięty w jednym urządzeniu łączy w sobie wiele funkcji spotykanych w systemach rozgłoszeniowych PA, jak i alarmowych. Niewielka ilość komponentów systemu wymaga znacząco mniej miejsca i dużo łatwiejszego okablowania, a także sprawia, że projektowanie i instalacja są niesłychanie proste. Pozwala to na przyspieszenie przygotowania systemu do pracy redukując koszty montażu. Trzy rodzaje ram systemowych z różnymi rodzajami wyjść i slotami na szufladkowe wzmacniacze klasy D w trzech kategoriach mocowych zwiększają elastyczność systemu i możliwość dostosowania systemu precyzyjnie do wymagań inwestora. Ponadto system, dzięki wykorzystaniu nisko stratnych wzmacniaczy pracujących w klasie D oraz nowoczesnemu, wydajnemu systemowi zasilania, charakteryzuje się niezwykłą wydajnością energetyczną i niskim kosztem utrzymania. Dzięki elastycznej i skalowalnej architekturze system z powodzeniem może być dostosowany do potrzeb małych budynków, jak i dużych aplikacji z możliwością rozbudowy do 1280 mikrofonów systemowych, 640 źródeł audio oraz 2560 linii głośnikowych. System może zostać pracować w architekturze skupionej lub rozproszonej, przy czym w drugim przypadku możliwa jest drastyczna redukcja okablowania całej instalacji. Różne switche Ethernetowe pozwalają na budowę systemu w oparciu o sieć redundantną i umożliwiają wyniesienie części systemu na odległość 30 km. Rozgłaszanie automatycznych komunikatów alarmowych w alarmie II stopnia może być zaaranżowana przy użyciu trzech faz, np. w fazie pierwszej można rozgłaszać komunikat kodowany, którego treść jest znana tylko wyspecjalizowanemu personelowi, następnie w fazie drugiej mogą być rozgłaszane komunikaty ostrzegawcze, a w ostatniej – trzeciej fazie komunikaty ewakuacyjne. System umożliwia odtwarzanie wielu komunikatów w tym samym czasie do różnych stref i uruchamiać je za pomocą pojedynczego wysterowania z centrali CSP. Dwa różne modele mikrofonów systemowych mogą być wyposażone w dodatkowe przyciski, z których każdy jest dowolnie programowalny. W trybie alarmowym komunikaty ewakuacyjne i ostrzegawcze mogą być swobodnie przypisywane do stref rozgłoszeniowych. Zarówno przed jak i po aktywacji mikrofonu możliwe jest użycie wbudowanych lub wgranych przez użytkownika gongów lub sygnałów skupiających uwagę. System umożliwia przetwarzanie dźwięku za pomocą wbudowanych procesorów DSP zarówno dla sygnałów wejściowych, jak i wyjściowych. Od wersji 5.0 dostęp do różnych funkcji w programie konfiguracyjnym jest dostępny w zależności od poziomu dostępu. Od tej pory użytkownik końcowy ma możliwość ingerować w podstawowe funkcje systemu niezwiązane z alarmowaniem, np. może zmieniać scenariusze działania harmonogramu zadań zaplanowanych do organizacji pracy w fabryce lub komunikatów komercyjnych w centrach handlowych.


Przykład aplikacji:

  • Porty lotnicze
  • Placówki dydaktyczne
  • Fabryki
  • Szpitale / Opieka Medyczna
  • Hotele
  • Biurowce


VX-3004F

Ramy

VX-3008F

Ramy

VX-3016F

Ramy

VX-3308WM

Nowy kompaktowy dźwiękowy system ostrzegawczy

VX-015DA

Wzmacniacz systemowy

VX-030DA

Wzmacniacz systemowy

VX-050DA

Wzmacniacz systemowy

VX-3000DS

Jednostka zasilająca

VX-3150DS

Jednostka zasilająca

RM-200SF

Wyniesiony mikrofon strażaka

RM-320F

Rozszerzenie

RM-300X

Wyniesiony mikrofon strefowy

RM-210F

Rozszerzenie mikrofonu

Q-SX200EL

Moduł detekcji tonu pilota

VX-300SM

Moduł do monitorowania linii głośnikowych

VX-300SV

Moduł detekcji tonu pilota

VX-3065BB